top of page
Modern Architecture

PRODUKTINFORMATION

Mineralvatten av högsta kvalitet enligt EU-klassificering med pH värde 8.2. Artesiskt vatten i källa på 200 meter från istiden och äldst i Sverige med 11.000 år.

BETALNINGSVILLKOR

Betalningsvillkor 30 dagar (efter sedvanlig kreditprövning). Vi fakturerar via Svea eller Visma Factoring som tar hand om allt som gäller faktureringen.

CERTIFIKAT

Källan gör regelbundna analyser vilka certifieras fortlöpande. Vid ett flertal tillfällen har pH värde 8.3 uppmätts vid källan vilket visar hög vattenkvalitet.

REKLAMATION

Reklamationer inom 8 dagar. Reklamera alltid synligt skadat gods direkt hos DHL utan att kvittera. Förseningar vid Garantifrakt hanteras av DHL.

PALL/FRAKT

Vi levererar med DHL ordinarie leverans eller DHL Garantileverans som ankommer dagen efter innan garanterad tid kl 07.00, 10.00 eller 12.00.

GDPR

Vi följer de riktlinjer som gäller för hantering av person-uppgifter enligt GDPR. Kundregister o orderhistorik sparas på godkänd server i EU. 

bottom of page