top of page
profilvatten-reklamvatten-eget-tryck-fontan.jpg

Vårt Profilvatten - Reklamvatten med tryck
Blir aldrig otjänligt
Bra att känna till

Profilvatten & Reklamvatten med tryck

PFAS-Den eviga kemikalien
förgiftar dricksvattnet

Giftiga PFAS-kemikalier har läckt ut på tusentals ställen i Sverige. De beskrivs ofta som dricksvattnets värsta fiende eftersom de stannar kvar i naturen i flera generationer och kallas - PFAS the Forever Chemical. I Sverige är brandskum den främsta källan till föroreningar och Kallinge det första målet där kommunen stäms.

Ny film om kamp mot förgiftat vatten – förhandsvisas i Ronneby

Brist på mineraler i dricksvatten

WHO måste se över riktlinjer för dricksvatten

Ingegerd Rosborg, forskare vid KTH, har precis skrivit en bok om dricksvatten. I den tar hon bland annat upp problem som finns beträffande brist på mineraler i dricksvatten samt obalans som kan råda mineralerna emellan.


Hon konstaterar att myten om att Sverige är ett av de länder som har bäst dricksvatten troligen grundar sig på att det på grund av vårt hittills kalla klimat varit fritt från mikroorganismer, framför allt bakterier. Men det säger ingenting om hur det ser ut när det kommer till viktiga mineraler som exempelvis magnesium och kalcium.

Mineralvatten-kranvatten

Hållbart vatten

Du bestämmer alltid själv priset på ditt profilvatten och reklamvatten med tryck genom antalet produktionsdagar. Normal produktion är 15 dagar. Snabbare vatten på 10 dagar och snabbast vatten är Express. Express är alltid anpassat upplägg efter dina specifika behov.

bottom of page