top of page

Acerca de

profilvatten-reklamvatten-profildryck-egen-etikett.png

Vatten för en god hälsa

About

God källa


Studier visar att vatten är en god källa för att uppnå en allmän god hälsa. Att dricka
för lite vatten är att utsätta kroppen för uttorkning och det kan vara grunden till många sjukdomar. 

Vatten


- behövs för att kroppens ska fungera optimalt, levern, njurarna, matsmältningen,
  lederna, lymfsystemet, immunsystemet m.m
- minskar risk för stroke och hjärtinfarkt då vatten förhindrar att blodet förtjockas
  så att det blir lättare för hjärtat att arbeta.
- behövs för närings- och syretillförseln till cellerna, reglering av kroppstemperaturen
   och kroppens PH-värde.
- behövs för kroppens naturliga rening, vatten sköljer bort gifter och slaggprodukter.
- renar tarmarna, håller magen i gång och motverkar förstoppning.
- har en smörjande effekt på leder och fungerar som “kuddar” på dina vitala organ.
- påverkar vårt mentala fokus, koncentration, sömn och återhämtning. 
- reglerar vår ämnesomsättning, matsmältning, blodcirkulation och cell-reproduktion.
- behövs för kroppens och musklernas återhämtning vid fysisk träning.
- en bra vätskebalans ger större välbefinnande, mer energi och bättre
  reaktionsförmåga.
- ger naturlig skönhet för kroppen samt är bra för hud och hår.
- minskar effekterna av stress, trötthet, infektioner och virus.
 
Vid mild vätskebrist börjar vårt lymfsystem prioritera de viktigaste funktionerna i kroppen vilket leder till att de mindre livsnödvändiga kroppsfunktionerna får lida. Denna omprioritering får din kropp att arbeta mindre effektiv och kan ge upphov till symtom som huvudvärk, trötthet, sämre fokus och yrsel.

Vattenkvaliteten i kroppen


Vad är det för kvalite på vattenhalten i kroppen? Kanske inte något vi tänkt på tidigare. Kvaliteten på vattenhalten är direkt kopplade till vår hälsa och vitalitet. Med det i åtanke så är det en hälsovinst att se till att dricka vatten som tillför kroppen liv.
 
Strukturen på vattenmolekylen är mycket viktig då de nödvändiga näringsämnena absorberas av cellerna genom konstant exponering av vatten. Problem uppstår när vattenmolekylerna bildar större kluster. Ju större molekylkluster desto svårare blir det för dem att tränga igenom cellmembranet. Resultatet blir att vattnet inte kan tillföra cellerna de viktiga näringsämnena, och det kan heller inte eliminera deras toxiner. Det i sig leder till att cellerna dehydrerar och så småningom förgås pga kontaminering av sitt eget avfall. Det påverkar i sin tur vår kropp och hälsa. Cellen förbrukar mer energi och påverkar vårt immunsystem och våra energinivåer.
Kroppen består av celler - biljoner celler. Att ha en fungerande celldelning som genererar nya celler är ren hälsovård. Levande vatten rensar cellerna. 

En renad cell är en hälsosam cell, en frisk cell skapar friska organ, friska organ gör en hälsosam kropp. Regenerationsomsättningen beror på vattenkvaliteten.
 
70% har konstant dehydrering utan att ens förstå det. Redan med 5 % förlorad vattenhalt kommer kroppen i obalans. Tecken på törst informerar att vattenhalten i kroppen inte är tillräcklig och är en hälsofara.
Vattenbrist gör att vi åldras snabbare och försvagar immunförsvaret. Det i sig
leder till en mängd olika obalanser och kroppsliga besvär. Vattenbrist påverkar
vår hjärna, minnet, vårt logiska tänkande, koncentrationen och orsakar trötthet.
 
 

bottom of page